Liên hệ

Các chuyên viên hỗ trợ sẵn sàng trả lời tất cả các thắc mắc của bạn, về hình thức thanh toán, hoặc các câu hỏi khác bằng tiếng Việt.

Bộ Phận Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7

Các mạng xã hội chính thức:

1. Gmail: [email protected] 

2. Facebook: https://www.facebook.com/Uw88us/

3. Twitch: https://www.twitch.tv/uw88us/about

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Hotline (VN): 0365551111

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI LUÔN MUỐN NGHE Ý KIẾN TỪ BẠN

UW88 đã được tạo ra để lắng nghe tiếng nói của từng khách hàng. Giám đốc điều hành của chúng tôi muốn biết bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, ý kiến​​, lời khen, và những đề nghị, gợi ý mà bạn có thể có. Giám Đốc sẽ nhận thông tin, xem xét và trả lời tất cả các email một cách bảo mật. Đơn giản chỉ cần gửi email của bạn đến Bất kỳ thông tin có giá trị và cái nhìn sâu sắc sẽ được đánh giá cao.